hentbol kuponu nasil olusturulur Aptallar için

Omer abinin kolu altindaki kolum bir segirme gegiriyor. Titredigimi anlami§tir. Artik bunu anlamamasi olanaksiz. i§te tip tip vuruyor elimin ustune.

§imdi size birazcik Ali Becerikli’yi anlatmaliyim hocam. Qunku onunde sonunda ona ba§vurmak zorunda kalacagim.

Orada bulunan ba§ka aktör genglerden biri, evine donerken bir taksiye biniyor. Hig bile inmezler taksilerden ve daima §ofor karde§lerimizin kafasini §i§irirler: Arkada§im, sen bir emekgisin, kalk yurusene bizi yonetenlerin ustune!

Ayten hanimin sorusunu boylece havada birakip kalabaligin arasina yuruyor. O kalabalik da esasen §angirtinin geldigi yana dogru elan uzun sure bakma firsati bulamiyor. Garsonlar sagilan cam pargalarini toplamaya ko§uyorlar. Nikah kiyilmak uzere.

Kimselere, kendime üstelik belli etmeden sinsi sinsi Kamer§en’i gormeye gali§arak, bunun di§inda kendimi higbir §eye vermeyerek bir ara oylesine igime tikilip kalmi§tim ki, §imdi Tezel’in iş§damızlık, agilmaya müştehi tutumu ikimiz igin bile bir saglik belirtisi gibi sevindiriyor beni. Tezel, haydi Kamer§en’i unuttur bana.

Gergekten bile igine bir yigin yaprak tiki§tirilmi§, o yapraklarin arasina da güya bir gecekondu onundeki bahgeden toplanmi§ sari gigeklerin katildigi tarla kap, tam sag ayagimin dibinde.

Bundan tam iki kamer. evvelsiydi. Butun şeb yöntem almi§tik. Sabahin ikisine derece du§man makara engellerine sessizcesine yana§abilmi§tik. Oncu istihkamlar mayin arayarak ilerlemekte, bunlari evvela tesirsiz hale getirmekte ve tesirsiz hale getirdikleri bölgelere beyaz zehir §eritler gekmekteydiler. Benim kulagim devamli surette telsizdeydi. Boluk komutaninin sesini bir defa henüz duymu§tum!

Elbet, senin bile du§tugun yerin acisini birinden, tam yerinden, Zehra’dan gikarman gerekiyordu; oyle yaptin:

Sari mi, ye§il mi oldugunu ayirdedemedigim uzun perdeler onunde huznun, otuzunda yipranmi§ bir kadin yuzunde gigek agtigini click adres url goruyorum.

Babam ayrica ve son olarak bilmem ne motorlarinin Turkiye temsilcisi ise ve o motorlari orduya satmakta da hunerliyse ben ne yapabilirim? Bundan bana ne? Bunda benim sugum ne? Münasebet boyle yapiyorlar? Ugur, münasebet blog adresi boyle yapiyorsunuz? “O babadan, o anadan devrimci kiz mi gikarmi§?”

O gun bu gundur ilk kocamin ‘komunist’ hileci arkada§i igerde oladursun, Memo§, oteki arkada§lari onun igin gozya§lari dokedursunlar, -bilahare, olayi duyunca benim de gozlerim sulanmi§ti- generallerimiz bile hadi bakalim ver karde§im elini bana, diyen i§adamlarimiza güçlü eldiven ellerini uzatip ulkeyi duze gikarmaya ko§masinlar mi?

Eli yeniden elimde, geldigimiz yollan aksi yone bir el elan yuruduk o saat. Toprakliktan gikip Esat’in Dortyol agzina dek geldik.

Mujgan masadan ayrilip Gonul hanimi Ay§en’in yanindan uzakla§tirmaya gelirken beni goruyor. Elini dü gogus arasi gizgiye koyup:

i§lerlik kazamyorsa, onlara i§lerlik kazandiracak bir ortamm da var edilebilmesinden bana kalirsa...”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “hentbol kuponu nasil olusturulur Aptallar için”

Leave a Reply

Gravatar